PALVELUT

  •   Metsäsuunnittelu yli 30 000 ha:n kokemuksella
  •   Tila-arviot
  •   Kaikki raivaussahatyöt
  •   Maanmuokkaukset, kylvöt ja istutukset
  •   Puiden taimet, niiden kauko- ja maastokuljetus
  •   Kunnostusojituksen suunnittelu ja toteutus avaimet käteen periaatteella
  •   Metsäteiden ja niiden perusparannuksien suunnittelu ja toteutus
  •   Kaikki metsänhoitotöihin liittyvät Kemera suunnitelmat ja toteutusilmoitukset
  •   Puukaupan suunnittelu, kilpailutus ja valvonta

Kaikki kaivutyöt on tarvittaessa mahdollista toteuttaa yrityksen omalla kaivinkoneella.